Máy bơm nước, máy bơm nước công nghiệp, máy bơm công nghiệp

 

 

Động cơ

Máy bơm nước

Hãng máy bơm

Bơm tăng áp thiết bị

Máy thổi khí

Quạt điều hòa

Sản phẩm bán chạy
Thống kê truy cập
Đối tác
SealandHanilsenaMáy bơm EbaraMáy bơm nước Wilo
Góc trưng bày sản phẩm tại 34 Đường LángGóc trưng bày sản phẩm tại 492 Trường ChinhShowroom bơm công nghiệpShowroom tại 34 Đường LángMáy bơm nước PentaxShowroom1 34 Đường Láng

Máy bơm nước

Máy bơm trục ngang Kaiquan 80KQW47-44-11/2

Máy bơm trục ngang Kaiquan 80KQW47-44-11/2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục ngang Kaiquan 65KQW25-50-7.5/2

Máy bơm trục ngang Kaiquan 65KQW25-50-7.5/2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục ngang Kaiquan 50KQW12.5-50-5.5/2

Máy bơm trục ngang Kaiquan 50KQW12.5-50-5.5/2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 80KQL47-44-11/2

Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 80KQL47-44-11/2

Giá bán: 0 đ
Bơm chìm nước thải Foras SPV 80G

Bơm chìm giếng khoan Pentax 3S 3-30

Giá bán: 0 đ
Bơm chìm nước thải Foras SPV 100G

Bơm chìm giếng khoan Pentax 3S 3-23

Giá bán: 0 đ
Máy bơm giếng khoan Pentax 4S

Máy bơm giếng khoan Pentax 4S

Giá bán: 0 d
Máy bơm thả giếng Pentax 4S2

Máy bơm thả giếng Pentax 4S2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 250X200FS4NA5260 - 260kw

Máy bơm Ebara 250X200FS4NA5260 - 260kw

Giá bán: 0 đ
Máy bơm công nghiệp ly tâm trục ngang Ebara MD 50-200

Máy bơm công nghiệp ly tâm trục ngang Ebara MD 50-200

Giá bán: 0 đ
Máy bơm công nghiệp ly tâm trục ngang Ebara MD 50-200

Máy bơm Ebara 50x40FS2HA51.5 - 1.5w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 50x40FS2HA52.2 - 2.2w

Máy bơm Ebara 50x40FS2HA52.2 - 2.2w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Sealand MJ 106M

Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Sealand MJ 106M

Giá bán: 3,200,000 đ
Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Sealand MJ 83M

Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Sealand MJ 83M

Giá bán: 2,800,000 đ
Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Sealand MJ 63M

Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Sealand MJ 63M

Giá bán: 2,600,000 đ
Máy bơm họng súng Sealand JB-150

Máy bơm họng súng Sealand JB-150

Giá bán: 6,300,000 đ
Máy bơm tăng áp Milano CS100W

Máy bơm tăng áp Milano CS100W

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước Milano CM100 cánh phíp

Máy bơm nước Milano CM100 cánh phíp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước Milano CAB 150

Máy bơm nước Milano CAB 150

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước Milano MB 200

Máy bơm nước Milano MB 200

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng CNP CDL 16-14

Máy bơm trục đứng CNP CDL 16-14

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng CNP CDL 16-12

Máy bơm trục đứng CNP CDL 16-12

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng CNP CDL 32-20-2

Máy bơm trục đứng CNP CDL 32-20-2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm trục đứng CNP CDL 65-60-2

Máy bơm trục đứng CNP CDL 65-60-2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước thải Inter 200WQ250-15-18.5/2

Máy bơm nước thải Inter 200WQ250-15-18.5/2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước thải Inter 150WQ120-25-15/2

Máy bơm nước thải Inter 150WQ120-25-15/2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước thải Inter 150WQ100-36-18.5/2

Máy bơm nước thải Inter 150WQ100-36-18.5/2

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước thải Inter 150WQ100-20-11/2

Máy bơm nước thải Inter 150WQ100-20-11/2

Giá bán: 0 đ
Bơm Diesel HYUNDAI 75HP

Bơm Diesel HYUNDAI 75HP

Giá bán: 0 đ
Bơm Diesel HYUNDAI 60HP

Bơm Diesel HYUNDAI 60HP

Giá bán: 0 đ
Bơm Diesel HYUNDAI 50HP

Bơm Diesel HYUNDAI 50HP

Giá bán: 0 đ
Bơm Diesel HYUNDAI 40HP

Bơm Diesel HYUNDAI 40HP

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp APP PW-200E(A)

Máy bơm tăng áp APP PW-200E(A)

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp APP PW125E(A)

Máy bơm tăng áp APP PW125E(A)

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp APP SW-120S/250S

Máy bơm tăng áp APP SW-120S/250S

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp APP SW-120/250

Máy bơm tăng áp APP SW-120/250

Giá bán: 0 đ
Máy bơm hỗn lưu HLĐ1500-8

Máy bơm hỗn lưu HLĐ1500-8

Giá bán: 0 đ
Máy bơm hỗn lưu HLĐ980-9

Máy bơm hỗn lưu HLĐ980-9

Giá bán: 0 đ
Máy bơm hỗn lưu HLĐ700-7

Máy bơm hỗn lưu HLĐ700-7

Giá bán: 0 đ
Máy bơm hỗn lưu HL 1900-4,5

Máy bơm hỗn lưu HL 1900-4,5

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Varem 1000l

Bình tích áp Varem 1000l

Giá bán: 0 đ
binh-tich-ap-varem-500l

Bình tích áp Varem 500l

Giá bán: 0 đ
binh-tich-ap-varem-300l

Bình tích áp Varem 300l

Giá bán: 0 đ
binh-tich-ap-varem-100l

Bình tích áp Varem 200l

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Vicky 24l

Bình tích áp Vicky 24l

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Vicky 50l

Bình tích áp Vicky 50l

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Vicky 100l

Bình tích áp Vicky 100l

Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Vicky 200l

Bình tích áp Vicky 200l

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp LEO XKJ-909PA

Máy bơm tăng áp LEO XKJ-909PA

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp LEO XKJ-606SA

Máy bơm tăng áp LEO XKJ-606SA

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp LEO 3XCm100SA5

Máy bơm tăng áp LEO 3XCm100SA5

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp LEO XJm1600LA3

Máy bơm tăng áp LEO XJm1600LA3

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm APP NH

Bơm nước thải Mastra MBA 0.75

Giá bán: 0 đ
Bơm nước thải Mastra MBA 1.1 KW

Bơm nước thải Mastra MBA 1.1 KW

Giá bán: 0 đ
Bơm nước thải Mastra MBA 1.5

Bơm nước thải Mastra MBA 1.5

Giá bán: 0 đ
Bơm nước thải Mastra MBA 2.2

Bơm nước thải Mastra MBA 2.2

Giá bán: 0 đ
Bơm định lượng hóa chất FWT-DS

Bơm định lượng hóa chất FWT-DS

Giá bán: 0 đ
Bơm định lượng hóa chất FWT-DM

Bơm định lượng hóa chất FWT-DM

Giá bán: 0 đ
Bơm định lượng hóa chất FWT-PS

Bơm định lượng hóa chất FWT-PS

Giá bán: 0 đ
Máy bơm định lượng Blue White CP6250HV

Máy bơm định lượng Blue White CP6250HV

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 250X200FS4NA5260 - 260kw

Máy bơm Ebara 250X200FS4NA5260 - 260kw

Giá bán: 0 đ
Máy bơm công nghiệp ly tâm trục ngang Ebara MD 50-200

Máy bơm Ebara 50x40FS2HA51.5 - 1.5w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 50x40FS2HA52.2 - 2.2w

Máy bơm Ebara 50x40FS2HA52.2 - 2.2w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Ebara 50x40FS2HA53.7 - 3.7w

Máy bơm Ebara 50x40FS2HA53.7 - 3.7w

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm Ebara 3M-3S-3P

Bơm tăng áp Hitachi WM-SPV-WH

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp tự động Hitachi WT-SPV-MGN

Máy bơm tăng áp tự động Hitachi WT-SPV-MGN

Giá bán: 0 đ
 Máy bơm Hitachi WM-SPV-WH Inverter series

Máy bơm Hitachi WM-SPV-WH Inverter series

Giá bán: 0 đ
Máy bơm nước Hitachi WT-P300GX2-SPV-MGN

Máy bơm nước Hitachi WT-P300GX2-SPV-MGN

Giá bán: 0 đ
ro-le-dien-tu-pc-13

Rơ le điện tử PC 13

Giá bán: 0 đ
Bình áp lực

Bình áp lực

Giá bán: 0 đ
phao-dien-tu-dong

Phao điện tự động

Giá bán: 0 đ
phot-bom

Phớt bơm

Giá bán: 0 đ
Máy bơm bánh răng Botou YCB20-0.6

Máy bơm bánh răng Botou YCB20-0.6

Giá bán: 0 đ
Máy bơm bánh răng Botou YCB10-0.6

Máy bơm bánh răng Botou YCB10-0.6

Giá bán: 0 đ
Máy bơm bánh răng Botou 2CY

Máy bơm bánh răng Botou 2CY

Giá bán: 0 đ
Máy bơm bánh răng KCB 960

Máy bơm bánh răng KCB 960

Giá bán: 0 đ
demo

demo

Giá bán: 0 đ
Bơm động cơ thả chìm Foras 4MFR

Bơm động cơ thả chìm Foras 4MFR

Giá bán: 0 đ
Bơm động cơ thả chìm Foras 6MFR

Bơm động cơ thả chìm Foras 6MFR

Giá bán: 0 đ
Bơm động cơ thả chìm Foras 4MFE

Bơm động cơ thả chìm Foras 4MFE

Giá bán: 0 đ
Máy bơm cho đài phun nước Shakti 40-125 5.5hp

Máy bơm cho đài phun nước Shakti 40-125 5.5hp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm cho đài phun nước Shakti 65-125 5.5hp

Máy bơm cho đài phun nước Shakti 65-125 5.5hp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm cho đài phun nước Shakti 40-125 2hp

Máy bơm cho đài phun nước Shakti 40-125 2hp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm cho đài phun nước Shakti Shoc 32-160 3hp

Máy bơm cho đài phun nước Shakti Shoc 32-160 3hp

Giá bán: 0 đ
Máy bơm tăng áp tự động Japan JLm90-1500A

Máy bơm tăng áp tự động Japan JLm90-1500A

Giá bán: 3,500,000 đ
Máy bơm tăng áp tự động Japan JLm90-1100A

Máy bơm tăng áp tự động Japan JLm90-1100A

Giá bán: 3,000,000 đ
Máy bơm chân không Japan JLm90-1500

Máy bơm chân không Japan JLm90-1500

Giá bán: 3,100,000 đ
Máy bơm chân không Japan JLm90-1100

Máy bơm chân không Japan JLm90-1100

Giá bán: 2,400,000 đ
Bơm tăng áp tự động Sena 139A

Bơm tăng áp tự động Sena 139A

Giá TT: 1,350,000 đ
Giá bán: 900,000 đ
Máy bơm nước SEP - 251AE(vỏ sắt)

Máy bơm nước SEP - 251AE(vỏ sắt)

Giá TT: 2,350,000 d
Giá bán: 1,950,000 d
Máy bơm nước Sena 150AE

Máy bơm nước Sena 150AE

Giá TT: 1,450,000 d
Giá bán: 1,250,000 d
SEL-251AE(vỏ nhôm)

SEL-251AE(vỏ nhôm)

Giá TT: 2,300,000 d
Giá bán: 2,200,000 d
Bơm chìm nước thải Foras DS 80

Bơm tăng áp tự động Hanil 139A

Giá TT: 2,100,000 đ
Giá bán: 1,860,000 đ
Hanil 268W

Hanil 268W

Giá TT: 3,900,000 d
Giá bán: 3,760,000 d
PHSS 400SS

PHSS 400SS

Giá TT: 5,580,000 đ
Giá bán: 5,280,000 đ
Hanil PH - 405A

Hanil PH - 405A

Giá TT: 4,200,000 đ
Giá bán: 3,900,000 đ
Máy bơm chìm nước thải Vertix VDS-VDC

Máy bơm chìm nước thải Vertix VDS-VDC

Giá bán: 0 d
Máy bơm chìm nước thải Vertix VFMT

Máy bơm chìm nước thải Vertix VFMT

Giá bán: 0 d
Máy bơm chìm nước thải Vertix VSP

Máy bơm chìm nước thải Vertix VSP

Giá bán: 0 d
VSD

VSD

Giá bán: 0 d
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 125x100-200/45

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 125x100-200/45

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 100x165-315/75

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 100x165-315/75

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 100x165-315/55

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 100x165-315/55

Giá bán: 0 đ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 150x100-315/160

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu rời Mitsuky KL 150x100-315/160

Giá bán: 0 đ
Matra CD

Matra CD

Giá bán: 0 d
Máy bơm nước ly tâm Matra CST 300/3

Máy bơm nước ly tâm Matra CST 300/3

Giá bán: 0 đ
Matra CS

Matra CS

Giá bán: 0 d
Máy bơm nước ly tâm Matra CST 400/3

Máy bơm nước ly tâm Matra CST 400/3

Giá bán: 0 đ
GF - 250HC

GF - 250HC

Giá TT: 5,560,000 d
Giá bán: 4,550,000 d
Máy bơm nước panasonic GP 350JA

Máy bơm nước panasonic GP 350JA

Giá TT: 4,420,000 d
Giá bán: 3,300,000 d
A - 130JTX

A - 130JTX

Giá TT: 2,670,000 d
Giá bán: 2,300,000 d
Máy bơm nước Panasonic A - 200JAK

Máy bơm nước Panasonic A - 200JAK

Giá TT: 1,998,000 d
Giá bán: 1,750,000 d
Sel-150BE

Sel-150BE

Giá TT: 950,000 d
Giá bán: 650,000 d
Máy bơm Selton Sel 200BE

Máy bơm Selton Sel 200BE

Giá TT: 1,600,000 d
Giá bán: 900,000 d
Máy bơm nước Selton Jet100

Máy bơm nước Selton Jet100

Giá TT: 1,700,000 đ
Giá bán: 1,450,000 đ
Máy bơm nước Selton 200E

Máy bơm nước Selton 200E

Giá TT: 1,200,000 đ
Giá bán: 900,000 đ
PDG-100EA

PDG-100EA

Giá TT: 3,260,000
Giá bán: 2,900,000
PDU-370QH

PDU-370QH

Giá TT: 21,200,000
Giá bán: 20,500,000
Máy bơm nước thải chìm Wilo PDV-400E

Máy bơm nước thải chìm Wilo PDV-400E

Giá TT: 7,900,000
Giá bán: 5,500,000
Máy bơm nước thải Wilo PDV-400EA

Máy bơm nước thải Wilo PDV-400EA

Giá TT: 7,850,000
Giá bán: 7,100,000
Máy bơm Lucky Pro CDX

Máy bơm Lucky Pro CDX

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Lucky Pro 3M

Máy bơm Lucky Pro 3M

Giá bán: 0 đ
Máy bơm Lucky Pro HMP4

Máy bơm Lucky Pro HMP4

Giá bán: 0 đ
Máy bơm đa tầng cánh Lucky Pro MRSS

Máy bơm đa tầng cánh Lucky Pro MRSS

Giá bán: 0 đ
1
2